Učivo 25. 3.

ČJ učebnice 78/1 ústně oranžové i fialové otázky k textu
Písanka 21/napiš měkké slabiky, doplň i/í do vět, vyber si tři věty a napiš je
M 13/3, 4
Už počítám do sta 41/Počítej a doplň, Tvoř příklady a počítej, Piš výsledky
Počítáme zpaměti 12/45
PRV 57