Učivo 26. 3.

ČJ učebnice 78/2 ústně
ČJ pracovní sešit 26/1, 3
Písanka 21/diktát slov: jaro, sněženka, tulipán, petrklíč, narcis, bledule
Počítáme zpaměti 12/46
Už počítám do sta 41/Počítej a ukazuj výsledky na číselné ose
Už počítám do sta 44/1 přepiš slovní úlohu do M školní, známé údaje barevně vyznač, vypočítej a napiš odpověď