Učivo 27. 3.

ČJ školní - zápis do sešitu: PŘEDLOŽKY - slova přes, v, pod, na, do, z, ke, od, k, o, po, za, ve, mezi, kromě jsou předložky, - vyslovujeme je dohromady se slovy, ke kterým patří, ale píšeme je odděleně
ČJ pracovní sešit 28/1, 2, 3 a pohybové cvičení
M výukové video na zaokrouhlování
https://www.youtube.com/watch?v=qff6cf-WApw
Už počítám do sta str. 43 - Pozoruj zaokrouhlování čísel na desítky (1-4 zaokrouhlujeme dolu, 5-9 zaokrouhlujeme nahoru, znaménko má podobu rovná se s tečkou),
Zaokrouhluj ještě na desítky čísla a) b) c) - přepiš do M školní a zaokrouhli
Počítáme zpaměti 12/47