Informace o učivu 24.3.

Dobrý den!
V Čj si pokračujte v PS-koník str.41/1 d), e).
Do domácího sešitu si napište tuto větu a určete: slovní druhy, ZSD, u P.J.-pád, číslo, rod, u SLOVES-osobu, číslo, čas.
Maminka uvařila bramborovou polévku.
V M pokračujte z uč. na str. 20/8, 9, 10-ústně a cv. 7 - z každého sloupce dva příklady vypočítat do domácího sešitu.
V Aj si opakujte části těla, oblečení, jídlo a doplňte si PS str.46/1,2.
Kosařová