Domácí práce 24.3.2020 - 30.3.2020

Vážení rodiče, opět Vám posílám domácí úkoly pro děti na týden od 24. 4 2020 - 3O. 4 2020 . Vzhledem ke složité situaci učivo co nejvíce zpomalím, ale je nutno po malých krůčcích pokračovat dále, abychom učivo pro tento školní rok zvládli.
Zasílám i pracovní listy, které shrnují a procvičují probrané učivo.
Čtení - Slabikář str. 61 - opakování
str. 62 - písmeno B, b v textu najít a vybarvit
str. 63, 64 - čtení slov a textu s novým písmenkem B , b
Pracovní list č. 5 - opakování , četba textu
Psaní - Písanka č. 4 - str. 12 - přepis
str. 13 - psací písmeno b
str. 14 - psací písmeno B
Pracovní list č. 6 /např. hodíme čísla 3, 2, 2, napíšeme větu - Aleš pláče kohouty./
Pracovní list č. 5 - napište diktát do Sluníčkového sešitu
Pracovní list č. 7 - psaní pohlednice - opis textu ze Slabikáře str. 59
Křížovky - Slabikář str. 59
- Pracovní list č. 6
Matematika - Pracovní sešit str.13, 14 - sčítání do 20 bez přechodu desítky
Pracovní list č. 8 - opakování
Prvouka - Pracovní list č. 9

Pracovní listy si prosím ukládejte podle čísel do desek. Po nástupu do školy si je všechny prohlédnu a vyhodnotím.
Dle možností mi prosím pošlete vyplněné pracovní listy a sešity - scan nebo foto, od každého předmětu 1 list.
Myslím na vás, snad se dětem práce daří. Pokud byste měli nějaký problém, tak zatelefonujte, popř. pošlete email. Držím palce a moc zdravím.
Andrea Kučerová
Přílohy si, prosím, vytiskněte z emailu.