PŘÍRODOPIS

PLAVUNĚ – opsat nebo vytisknout zápis, číst v učebnici str. 87

http://zs-smetanova.cz/material/59-plavune.pdf

PŘESLIČKY – opsat nebo vytisknout zápis, číst v učebnici str. 88

http://zs-smetanova.cz/material/59-preslicky.pdf