ZEMĚPIS

POLOHA, ROZLOHA, LIDNATOST - opsat nebo vytisknout zápis, číst v učebnici str. 64 – 65

http://zs-smetanova.cz/material/59-poloha--rozloha--lidnatost.pdf

STÁTNÍ HRANICE - opsat nebo vytisknout zápis, číst v učebnici str. 66 - 67

http://zs-smetanova.cz/material/59-statni-hranice.pdf