Učivo AJ na úterý 24. 3. 2020

Hello friends! Today´s date is 24 th of March, 2020.

1) (nejdříve odpověz plyšákovi)
What´s the weather today?
What are you wearing today?
What´s the time?
When do you get up?
Why don´t you go to your friends?
Where does your friend play fottball?
2) Zazpívej mu písničku – uč. str. 15
3) Zopakuj si slovíčka 5/D (WB – 84). 3 krát si je přečti, pak si zakrývej český význam a zkus je překládat do češtiny. Potom zase opačně – český sloupek a překládej do AJ. Určitě je máš už i přepsaná od včera ve slovníčku, viď?
4) Připomeň si gramatiku slovesa „Can/Can´t“. WB – str. 77. Pozor na výslovnost.
5) Říkej plyšákovi, co umí/neumí: YOU CAN SIT, BUT YOU CAN´T SWIM. 5 vět. Pozor na výslovnost. Kladná = /A/can , záporná = /E/, can´t.
6) Povídej plyšákovi o dalších zvířatech (an elephant, a crocodile, a snake, a giraffe, ….) co umí, co neumí.

7) Dávej plyšákovi otázky: „Can you cook?.“......10 otázek. On ti odpoví krátkou odpovědí – WB str. 77/5.5b (Nic nového. Opět učivo již ze 4. třídy.)

8) Vypracuj písemně: WB – str. 48/1. Podle obrázků utvoř věty. Odhadni, zda dotyčná osoba tu činnost umí / neumí a použij „CAN / CAN´T“ + výrazy nabízené v tabulce. 9) Zazpívej a zacvič si s plyšákem u písničky, učebnice str. 51

And now this is the end. You are very skilful!!! You are Number One!!!

Be healthy with your family. Štěrbová