Informace o učivu 25.3.

Dobrý den!
Dnes bychom ve škole při Čj psali diktát. Poproste rodiče a pokuste se napsat diktát podle PS-koník str. 59. Jde o opakování po B,L,M,P,S - začíná větou: Sýček je malá sova.
Diktát si můžete zkrátit, pište dle možností!
Zopakujte si podstatná jména, vyhledejte je v diktátě a označte č.1.
Jestli jste toto zvládli, můžete si určit mluvnické kategorie u těchto slov:
sýček
sova
na polích
s drápy
Slova najdete ve větách!
V M si procvičte z učebnice str.21/13,14,15 - stačí pouze ústně!
V Prv si společně přečtěte str. 52-55 (i v rámci čtení), ze str.56 si ústně zopakujte učivo dle otázek.
Děti si samostatně vypracují v PS str.43-44 (obrázky vás budou určitě bavit a připomenete si býložravce, masožravce a všežravce)
Učivo z Prv je i za pátek 27.3.!
S pozdravem
Kosařová