Matematika - Dočkalová

Tentokrát zkusíme malé samostudium z učebnice geometrie - myslím, že to v pohodě zvládnete: Téma: KVÁDR A KRYCHLE popis krychle - str.110 (projít s porozuměním) stěnová a tělesová úhlopříčka - str. 112 – 113 (projít s porozuměním) Str. 114 – 115–zkuste si z papíru vyrobit krychli, jednotlivé stěny můžete nějak zajímavě pomalovat  povrch kvádru - str. 116 – 117 / C, C1( + vypočítat str 118/E1, 3 + str.119/5,6 povrch krychle –str.117 -118/D, D1 + vypočítat str.119/11 objem kvádru str.119 – 121/A,B + vypočítat str.123/D1,3,4,5 objem krychle str.122/C + vypočítat OBJEM KRYCHLE, když hrana krychle má délku 25dm. Vypracovaná cvičení a papírovou krychličku zkuste nafotit a poslat na tuto e-mailovou adresu: dockalova@zs-smetanova.cz Přeji hodně zdaru při tvoření .