UČIVO NA PÁTEK 27. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK - UČ. STR. 122/CV. 10 - DO SEŠITU DÚ

PRACOVNÍ SEŠIT - STR. 41/CV. 3

MATEMATIKA - UČ. STR. 27/CV. 5 - Z KAŽDÉHO ŘÁDKU STAČÍ 5 ČÍSEL - DO SEŠITU DÚ

HRAVÁ MATEMATIKA - STR. 16/CV. 1, 2

Vlastivěda - dějepisná část do 15.4.

Přečti si text na str. 28, 29, 30, 31 a zkus odpovědět na otázky:

1. Jaké požadavky sepsali Pražané v petici

2. Jaký průběh měl revoluční rok 1848 v Praze

3.Jaké výhody dostali lidé na vesnici

4.Napiš jména dvou spisovatelů, kteří významně přispěli k boji za zrovnoprávnění českého jazyka

5.Která průmyslová odvětví se rozvíjela v českých zemích

6. Kdo a jak proslavil českou elektrotechniku

Doporučuji se podívat na " Českého lva", nebo knížku /film/ Filozofská historie.

Zeměpisná část- obkresli mapku Plzeňského kraje, přečti si text a do mapky zakresli velká města, kraje, barevně vodstvo a povrch

PŘEJI VÁM PŘÍJEMNÝ VÍKEND, P. UČ. SOCHOROVÁ