Učivo AJ na pondělí 30. 3. 2020

Hello, friends!
Monday, 30rd March, 2020

How are you?
Can you go to school?
Can you play table games with your family?
Can your Mum go to the work?

Po víkendu ti půjde práce jako po másle. S chutí do toho, půl je hotovo. Začni zvesela.
Písnička uč. str. 75 – „Head and shouldres“. Zazpívej si ji 3krát za sebou a ukazuj na části těla.

1) Zopakuj si slovíčka 4. lekce A, B, C, D , WB – str. 83 (zakryj český sloupek a říkej česky, potom zakryj anglický sloupek a říkej anglicky).
2) Zopakuj si s plyšákem předložky místa: your pet is on the desk, under the chair, opposite the window, in the wardrobe , in front of the door, between the cups.
3) WB – str. 50 / 1. Podle obrázku nejdříve povídej s plyšákem o pokoji, o umístění nábytku, …Potom dopiš věty pod obrázkem.
4) WB – 50 / 4, poslech 26. Podle čísel doplň názvy míst.
5) Sloveso „Can / Can´t“. Řekni, co umí / neumí: the boy – the boys, the girl – the girls. 3 věty kladné v čísle jednotném + čísle množném, 3 záporné č.jedn. + č. mn. Pracuj také se zájmeny: he – they, she – they.
6) Zopakuj tyto věty, ale v otázce a odpověz na ně. „Can“ bude na prvním místě, viď?
7) Učebnice 59 / 4a, zopakuj otázky ústně
8) Napiš do sešitu HW: uč. 59/4a otázky č. 4., 5., 6.
9) Napiš si do slovníčku slovíčka WB – 84, 5. lekce – „Culture“ (polovinu, tj. 13. Ostatní budou na úterý)
Tak dnes jsme vypracovali: WB – 50 / 1, WB – 50 / 4, učeb. – 59 / 4a (4, 5, 6) do HW, zapsat slovíčka polovina 5 / Culture

Odměň se a pochval se písní: „Are you sleeping, brother John“. Jump and run.

Bee happy! Štěrbová