FYZIKA

1.)Již vyhotovený PRACOVNÍ LIST, který jsem zadávala minule – přepsat do WORDU a poslat na tuto e-mailovou adresu: dockalova@zs-smetanova.cz 2.)HRAVÁ FYZIKA – interaktivní učebnice Abyste se mohli registrovat sami: https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/32449/5063735f8ca03af0fe9f223865ad8269 je tu pro deváťáky jeden pracovní sešit - zelený - zkuste v něm doplňovat, spojovat a vyřešit některá zajímavá cvičení – navrhuji tato: Měření stříd. proudu: str.11/2 Rozvod stříd. proudu: str.12/1,2,3,5 Transformátory: str.13/1 Vedení proudu kapalinami:str.14/1,4 Vedení proudu plyny: str.15/2,4 Diody. Str.19/1,3 Elektrický proud kolem nás: str.25/3,4 První pomoc při zasažení elektrickým proudem:str.26/1,2 Elekromagnetické záření: str.28/3,4 Vlnová délka:str.29/3 Světlo: str.31/1,2,3,4