Informace o učivu 27.3.

Dobrý den!
Dnes bych vás poprosila napsat vyprávění na téma JARO.
Někteří se určitě pustí i do básničky, rýmovačky, záleží jen na vás!
Stačí maximálně deset vět, ale opět to nechám podle vašich možností! Pište do sešitu Sloh nebo na papír. Bylo by pěkné, doplnit vyprávění obrázkem.
V M si vystřihněte pět čtverečků (např. z kartonu od čaje) a napište si na ně tato čísla:
40
120
600
6
300
1.)čísla řaďte vzestupně, pak
sestupně
2.)pokuste se vytvořit různé příklady na:
součet
součin
rozdíl
podíl
Kolik příkladů vymyslíte, je na vás. Postačí na každou matematickou operaci dva příklady.
Příklady si zapište do sešitu nebo na papír.
Pokud máte tu možnost, oba zadané úkoly ofoťte (nebo oskenujte) a pošlete mi na pracovní e-mail.
Jestliže tu možnost nemáte, uchovejte na pozdější kontrolu!
Děkuji rodičům za spolupráci!!!
Kosařová

Fotogalerie