Domácí práce od 30. 3. do 3. 4.

Krásný víkend všem dětem i rodičům.
Pevně věřím, že jste všichni zdrávi. Zasílám další práci na první dubnový týden.
Český jazykUč.str.108 cv.3 udělat pouze ústně.
Přečíst růžový rámeček.
Ve cvičení 5 doplňte vynechaná písmena a utvořte krátké věty - každý tolik, co zvládne - do cv.seš. Tvrdá Y i se souhl.V kroužkujte červeně, měkká I plus V kroužkujte modře.
Uč.str.109 opsat do školního sešitu růžový sloupeček - ke každé větě obrázek, to samé s modrým sloupečkem - toto cvičení (budu ráda, když se pokusíte, abych viděla, jak pěkně píšete a kreslíte) zašlete ofocené na můj pracovní mail skalova@zs-smetanova.cz
Cv.1 na str.109 přečtěte a vyčasujte sloveso povykovat dle pokynů do cv.seš.
Modrý prac.sešit str. 60, cv.1,3. Malý žlutý prac.seš.str.48.

MatematikaPočítáme zpaměti str.11, cv.43,44.
Uč. str. 18 - geometrie - pouze se podívejte. Ze stran 19, 20 a 21 si vyberte vždy dvě libovolná cvičení a vypracujte je do cv.sešitu. Je to sice nová látka, ale vás určitě nepřekvapí - pamatujete? Soutěžili jsme s těmito příklady - Rafíci a Tlapičky.

Anglický jazyk - nová slovíčka uč.str.71 Animal safari.
Uč. a prac.seš.str.48.

PrvoukaPřečíst v uč.str.56 dole, 57.
Podle kalendáře přírody ze str.57 nakresli kalendář do sešitu na prvouku - kalendář prvního dubnového týdne a v pátek mi jej ofocený pošli(opět pouze pokud ti maminka nebo tatínek budou schopni a ochotni pomoci). Budeš jej mít stejný jako tvoji spolužáci?

Písanka str.14

S čímkoliv se na mě můžete obrátit, úkoly plňte pečlivě a dle svých možností a schopností. - tato nálož je maximum, není ostuda kousek si ubrat, je-li toho na někoho mnoho.
S pozdravem Gabriela S.