Informace o učivu 30.3.

Dobrý den!
Dnes si v Čj zopakujete pravopis sloves v přítomném čase a slovesa zakončená na -it.
Sloveso v přítomném čase: kreslí, balí, lepí, žehlí: píšeme vždy měkké í. U slovesa zakončeného na -it : lepit, barvit, nosit..., také píšeme vždy měkké i.
Přepište si do sešitu z uč.str.96/5.
V M si procvičte násobilku (násobky vzestupně i sestupně). Doplňte si PS-počítáme zpaměti str.12 sloupec 47.
V Aj si doplňte v PS str. 47. Opakujte si slovíčka a krátké věty od první lekce.
S pozdravem
Kosařová