Učivo 30. 3.

Počítáme zpaměti 12/48
Už počítám do sta 43 sloupečky
M 14/1, 2, 3 + vyloupej si zelené kartičky na násobilku sedmi, přiřazuj k sobě předměty, příklady a výsledky
ČJ 29/1, 2, 3
ČJ učebnice 79/1 ústně
Písanka 21 tužka
Čtení