Učivo 31. 3.

ČJ 30/1, soutěž, rébus
Už počítám do sta 45/želvy, první řádek motýl
Počítáme zpaměti 13/49
M 14/4, 5, 6
PRV 58