Učivo AJ na úterý, 31. 3. 2020

Tuesday – 31st March, 2020

Hello, friends and parents. This is my last letter for you.

1) Zazpívej si písničku s pohybem, uč. str.75
2) Zopakuj si slovíčka: pojmenuj společně s plyšákem nábytek kolem sebe a vyjmenuj místnosti v domě / v bytě
3) WB – 45 / 5, poslech č. 23. Doplň písemně odpovědi na otázky.
4) Vezmi pomyslný mikrofon a přečti plyšákovi projekt „My town“
5) Procvič si znovu úkol č. 5 a 6 z pondělí, 30.3. (včera)
6) WB – 49 / 4a, b, c. Poslech č. 25. (4a – zaškrtni pravdu, zakřížkuj nepravdu. 4b – napiš věty o „Džesice“. 4c – koukni na plakát a napiš o sobě postupně, zda ty věci ovládáš / neovládáš.
7) WB – str. 84, dopiš zbytek slovíček 5 / Culture do slovníčku
8) Zazpívej si s plyšákem a rodinou: „If you are happy..“, uč. str. 51

Tak za dnešek máme: WB – 49/4a, b, c. WB – 45/5 a dopsaných 13 slovíček 5/Culture

Mávám vám všem na dálku a myslím na vás. Moc ráda jsem se za vámi v únoru vrátila a pomohla zastoupit paní učitelku Drbalovou. Bohužel situace nám nastolila virtuální režim a musela jsem učivo řešit jinak. Věřím, že se brzy budu moci potěšit vašimi projekty naživo a opravit zadané písemné úkoly.

Za společné bytí od 1. 2. do 10. 3. ve školních lavicích jsme „nahospodařili“ za práci známky. Máte je všechny v ŽK a já je předávám paní učitelce Drbalové, včetně návrhu klasifikace za toto období. Jak bude ale situace vypadat dál, to se necháme překvapit. Vydržte a denně si něco z AJ procvičujte. Ani šestá lekce – přítomný čas průběhový není pro vás novinkou. Proto si důkladně procvičuj časování slovesa „být“ (WB – 72). Pak už jen přidáš k významovému slovesu koncovku „- ing“ a je to. Vzpomínáš?????

Moc vás chválím, pokud jste pravidelně denně všechno bod po bodu plnili. A kdo ne, určitě to dožene.

Mnohokráte děkuji vašim rodičům za spolupráci a dohled nad vámi v této nelehké době. Pokud bude potřeba, použijte meil na pani třídní učitelku a ona mi to přepošle. Opět se rozšířila řada splněných projektů. Vím, že každý tu možnost oskenovat nebo ofotit svoji práci nemá. Určitě ale nikdo projekty neničte, vyčkejte a určitě budete moci svoji domácí práci předložit.

Předávám štafetu paní učitelce Drbalové a přejme si dobré zdraví a hodně sil.

Z. Štěrbová