Učivo AJ na úterý, 31. 3. 2020

Thuesday – 31st March, 2020

Hello, friends and parents. This is my last letter for you.

1) Zazpívej si písničku s pohybem, uč. str.75
2) Zopakuj si slovíčka: pojmenuj společně s plyšákem nábytek kolem sebe a vyjmenuj místnosti v domě / v bytě
3) WB – 45 / 5, poslech č. 23. Doplň písemně odpovědi na otázky.
4) Vezmi pomyslný mikrofon a přečti plyšákovi projekt „My town“
5) Procvič si znovu úkol č. 5 a 6 z pondělí, 30.3. (včera)
6) WB – 49 / 4a, b, c. Poslech č. 25. (4a – zaškrtni pravdu, zakřížkuj nepravdu. 4b – napiš věty o „Džesice“. 4c – koukni na plakát a napiš o sobě postupně, zda ty věci ovládáš / neovládáš.
7) WB – str. 84, dopiš zbytek slovíček 5 / Culture do slovníčku
8) Zazpívej si s plyšákem a rodinou: „If you are happy..“, uč. str. 51

Tak za dnešek máme: WB – 49/4a, b, c. WB – 45/5 a dopsaných 13 slovíček 5/Culture

Mávám vám všem na dálku a myslím na vás. Moc ráda jsem se za vámi v únoru vrátila a pomohla zastoupit paní učitelku Drbalovou. Bohužel situace nám nastolila virtuální režim a musela jsem učivo řešit jinak. Věřím, že se brzy budu moci potěšit vašimi projekty naživo a opravit zadané písemné úkoly.

Za společné bytí od 1. 2. do 10. 3. ve školních lavicích jsme „nahospodařili“ za práci známky. Máte je všechny v ŽK a já je předávám paní učitelce Drbalové, včetně návrhu klasifikace za toto období. Jak bude ale situace vypadat dál, to se necháme překvapit.

Vydržte a denně si něco z AJ procvičujte. Ani šestá lekce – přítomný čas průběhový není pro vás novinkou. Proto si důkladně procvičuj časování slovesa „být“ (WB – 72). Pak už jen přidáš k významovému slovesu koncovku „- ing“ a je to. Vzpomínáš?????

Moc vás chválím, pokud jste pravidelně denně všechno bod po bodu plnili. A kdo ne, určitě to dožene.

Mnohokráte děkuji vašim rodičům za spolupráci a dohled nad vámi v této nelehké době. Pokud bude potřeba, použijte meil na pani třídní učitelku a ona mi to přepošle. Opět se rozšířila řada splněných projektů. Zajímavý Pokřikov, dokonce oba projekty po patnácti větách! Vím, že každý tu možnost oskenovat nebo ofotit svůj projekt nemá. Určitě ale nikdo projekty neničte, vyčkejte a určitě budete moci svoji domácí práci předložit.

Předávám štafetu paní učitelce Drbalové a přejme si dobré zdraví a hodně sil.

Z. Štěrbová