UČIVO NA ÚTERÝ 31. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK - PŘEPIŠ VĚTY DO SEŠITU A DOPLŇ SPRÁVNĚ ČÍSLOVKU 2 - ROZHODNI SE MEZI 2 MOŽNOSTMI. JSEM VZHŮRU OD 2 HODIN. HRÁLI JSME SI S 2 MALÝMI DĚTMI. ČETLI JSME POHÁDKU O 2 SKŘÍTCÍCH. ROZESMÁL NÁS 2 ANEKDOTAMI. PŘIŠEL S 2 SESTRAMI. DÍVKA CVIČILA S 2 KUŽELI.

PRACOVNÍ SEŠIT - STR. 44/CV. 3

MATEMATIKA - UČ. 33/CV. 5

HRAVÁ MATEMATIKA - STR. 16/CV. 5, 6

PŘÍRODOVĚDA - PRACOVNÍ LIST