Informace o učivu 31.3.

Dobrý den!
Dnes si budete v Čj pokračovat v opakování o slovesech.
Připomeňte si ze str.90/4 a str.97/6 - pouze ústně.
Pak si zopakujte vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z a vypište z nich do domácího sešitu pouze slovesa.
Kdo může, napíše mi na pracovní e-mail nebo WhatsApp, pouze počet sloves, které jste našli.
Pomůže vám přehled vyjmenovaných slov!
Pozor!
Vyjmenovaná slova po V jsme se neučili, ty nezapočítáváme!

V M si doplňte v PS-počítáme zpaměti str.15/sloupeček c.
Připomínám postup:
39:__=4(3)
39-3=36
36:4=9
kontrola:
4.9=36
36+3=39
39:9=4(3)

V Aj si do velkého poznámkového sešitu nakreslete jídlo, které máte rádi a druhé, které rádi nemáte. Ke každému obrázku napište věty, které zvládnete.
např.:
Do you like yoghurt?
Yes, I do.
I like yoghurt for breakfast.

Do you like sausages?
No, I don´t.
I don´t like sausages for lunch.
Pomůže vám uč.str.43-44.

Přeji hezký den!
Děkuji za informace a obrázky vašich prací!
Jste šikulky!
Kosařová