ZEMĚPIS

STÁTNÍ ZŘÍZENÍ - opsat nebo vytisknout zápis, číst článek v učebnici

http://zs-smetanova.cz/material/59-9--tr----z---statni-zrizeni.pdf

Vážení rodiče a doma studující žáčci,

materiály z minulých týdnů byly – na žádost některých z vás - pro větší přehlednost smazány a nahrazeny novými – navíc s označením předmětu a třídy, kterých se daný materiál týká.

Pokud by vám některý materiál zmizel/chyběl, můžete si ho vyžádat na novotna@zs-smetanova.cz. (pište KONKRÉTNĚ NÁZEV MATERIÁLU, který potřebujete).

Markéta Novotná