PŘÍRODOPIS

posílám zápis VZNIK ŽIVOTA – opsat nebo vytisknout → do sešitu

http://zs-smetanova.cz/material/59-vznik-a-vyvoj-zivota-na-zemi.pdf

nové učivo – GEOLOGICKÝ VÝVOJ A STAVBA ČESKÉ REPUBLIKY – učebnice str. 75 – 80)

zápis GEOLOGIE ČR

– opsat nebo vytisknout → do sešitu

- POSLAT VYPLNĚNÝ A PODEPSANÝ NA: novotna@zs-smetanova.cz DO 5. 4. 2020

http://zs-smetanova.cz/material/59-9-tr----pr---geologie-cr.pdf

!!! nezapomeň na ÚKOL: VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI

- zadání úkolu najdeš na: http://zs-smetanova.cz/material/59-ukol-prirodopis-9.pdf