PŘÍRODOPIS

SMYSLY - ČICH, CHUŤ, HMAT - opsat nebo vytisknout zápis, číst v učebnici str. 56 – 61

http://zs-smetanova.cz/material/59-8-a-b---smysly.pdf

Vážení rodiče a doma studující žáčci,

materiály z minulých týdnů byly – na žádost některých z vás - pro větší přehlednost smazány a nahrazeny novými – navíc s označením předmětu a třídy, kterých se daný materiál týká.

Pokud by vám některý materiál zmizel/chyběl, můžete si ho vyžádat na novotna@zs-smetanova.cz. (pište KONKRÉTNĚ NÁZEV MATERIÁLU, který potřebujete).

Pokud máte materiály, které vám posílám, vyplněné, nebo se jen chcete pochlubit, jak doma pracujete, můžete mi svou práci (podepsanou ) posílat na výše uvedenou adresu.

Díky. Markéta Novotná