PŘÍRODOPIS

KVĚT

- číst v učebnici str. 82 – 84

- opsat nebo vytisknout zápis

http://zs-smetanova.cz/material/59-7-a-b---pr---kvet--zapis.pdf

- kouknout na prezentaci KVĚT - prezentace

http://zs-smetanova.cz/teachersdocument/59-mgr--marketa-novotna/

OPYLENÍ A OPLOZENÍ

- číst v učebnici str. 84 - 85

- opsat nebo vytisknout zápis

http://zs-smetanova.cz/material/59-7-a-b---pr---opyleni-a-oplozeni.pdf

PLOD

- číst v učebnici str. 82 – 84

- opsat nebo vytisknout zápis

http://zs-smetanova.cz/material/59-7-a-b---pr---opyleni-a-oplozeni.pdf

Vážení rodiče a doma studující žáčci,

materiály z minulých týdnů byly – na žádost některých z vás - pro větší přehlednost smazány a nahrazeny novými – navíc s označením předmětu a třídy, kterých se daný materiál týká.

Pokud by vám některý materiál zmizel/chyběl, můžete si ho vyžádat na novotna@zs-smetanova.cz. (pište KONKRÉTNĚ NÁZEV MATERIÁLU, který potřebujete).

Pokud máte materiály, které vám posílám, vyplněné, nebo se jen chcete pochlubit, jak doma pracujete, můžete mi svou práci (podepsanou ) posílat na výše uvedenou adresu.

Díky. Markéta Novotná