UČIVO NA STŘEDU 1. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK - UČ. STR. 121/CV. 9 - VYPIŠ ČÍSLOVKY, ZA KTERÝMI SE PÍŠE TEČKA - PTÁME SE … KOLIKÁTÉHO, KOLIKÁTÝ - PŘIPOMEŇ SI UČ. STR. 120/ MODRÝ RÁMEČEK

ČESKÝ JAZYK - PRACOVNÍ LIST, NEMUSÍŠ KOPÍROVAT, STAČÍ VYPSAT DO SEŠITU

HRAVÁ MATEMATIKA - STR. 16/CV. 7, 8

PŘÍRODOVĚDA - PRACOVNÍ LIST

Fotogalerie