ANGLICKÝ JAZYK 1.4.-3.4.

Dobrý den vám všem,

zdravím vás a doufám, že se máte v rámci možností dobře. Po delší době začínáme opět fungovat spolu, tedy se těším a zároveň velice děkuji paní učitelce Štěrbové, že mě na dva měsíce zastoupila, čímž mi velice pomohla.

1.PŘEKLAD TEXTU - Protože jste se měli učit slovíčka WORKBOOK str. 84/5-Culture, zkusíme si přeložit následující text. Pokud byste si s nějakým slovíčkem nevěděli rady, na www.seznam.cz najdete v horní části slovník anglicko-český:

BRITISH HOUSES - TÉŽ V UČEBNICI STR. 60

„Most people in Britain live in a house, although in the big cities a lot of people live in flats. You can see some typical houses and flats in the pictures.

Generally people in Britain don´t live in the city centre. The buildings there are usually just offices and shops. Mosst people live in suburbs.

Most houses have a living room, a dining room and a kitchen downstairs. Upstairs there are usually two or three bedrooms and a bathroom. Children usually have their own bedroom. Some share a room with a brother or sister. A lot of houses have a garden, too.

When people describe a house, they say how many bedrooms it´s got, e.g. It´s a two-bedroomed flat. It´s a four-bedroomed house.

In some countries people often have a flat in a town and a house in the country, but this is not very common in Britain.

2. NA ZÁKLADĚ TEXTU URČI, KTERÉ VĚTY JSOU PRAVDIVÉ =TRUE A KTERÉ NEPRAVDIVÉ= FALSE:

TENTO ÚKOL MI PROSÍM POŠLETE NA MOJI EMAILOVOU ADRESU: drbalova@zs-smetanova.cz

1)Most people in Britain live in flats.-----T/F

2)People don´t usually live in the city centre.----T/F

3)Houses in Britain haven´t got cellars.----T/F

4)The bedrooms are usually downstairs.------T/F

5)Some children share rooms with their brothers or sisters.-------T/F

6)Most families live in semi-detached houses.------T/F

7)A lot of people in Britain have got a flat in town and a house in the country.----—T/F

S pozdravem a přáním hezkého dne

Michaela Drbalová