Učivo 3. 4.

ČJ učebnice 68/3 doplň ústně

Nauč se básničku z přílohy v mailu.
(pomůže ti naučit se všechny slovní druhy)

Počítáme zpaměti 13/51
M 16/1
M 16/2 přepis do sešitu M školní