Učivo od 6.4. do 9.4.

Český jazyk/b> Opakování probraného učiva - rod mužský, ženský, střední- na stránkách - ucimesecesky. Zelená písanka,šípek str. 5/cv. 12, 13,14 str.6/cv.18,19.
  • Matematika učebnice str.7/cv. 1,3,4,6.b>Geometrie
    učebnice str.6/ cv.6.
Anglický jazyk opakování slovní zásoby 5,6,7,8 lekce.
  • Vlastivěda- Nerostné bohatství - přečíst a vyhledat v mapě.
    • Pracovní listy jsou na stránkách - ucimesevpyzamu. Další úkoly pošlu v úterý po Velikonocích, přeji Vám hodně zdraví. S. Čápová