Učivo 6. 4.

Diktát - učebnice str. 83/4 (děti s doporučením z PPP zkrátí o 2-3 věty), po napsání prosím o vaši kontrolu a slovní hodnocení s dětmi
Výukové video slabiky DĚ, TĚ, NĚ
https://www.youtube.com/watch?v=o8rCg-ucb9c
ČJ 14/1, 2, 3
Počítáme zpaměti 13/52
Už počítám do sta 47/1. sloupeček
M 16/3, 4