Učivo 7. 4.

ČJ 14/4, 15/1, 2, 3
Písanka 23/velikonoční pro holky
M 16/6, 7
Počítáme zpaměti 14/53
Už počítám do sta 47/2, 3
PRV 60-61/vystihněte a nalepte, dopište chybějící slova