Učivo 8. 4.

ČJ 15/4, 5
Písanka 22-23 slož z písmen slovo, nakresli řešení
Už počítám do sta 47/4, 5
Počítáme zpaměti 14/54
M 16/5 přepis do M školní
PRV 62