Učivo od 6.4. do 8.4., 17.4.

Dobrý den, milí rodiče a žáci, přeji Vám pěkný předvelikonoční čas a Veselé Velikonoce. Zadávám Vám další nabídku k samostudiu. Sledujte, prosím, opět Školu v pyžamu, kde najdete pracovní listy a další odkazy k samostudiu.
Český jazyk
Pracovní sešit Šípek :71/ cv.2 procvičuj koncovky podstatných jmen, str. 71/ cv.3 slovní druhy
Uč. str. 112/6,7 - cvič.seš. nebo list do domácího portfolia
Matematika
Uč.č.II str.6/cv.18 (+ červený rámec ústně)
Geometrie uč.str. 7 / cv.1,2,4
Angličtina
opakování slovní zásoby probraných lekcí, odkaz ve Škole v pyžamu
Vlastivěda
Nerostné bohatství, četba, práce s mapou
Hudební výchova
Bedřich Smetana: Proč bychom se netěšili ( odkaz ve Škole v pyžamu).
S pozdravem a přáním pevného zdraví Vám všem Šárka Burešová.