Přijímací řízení na SŠ - ZMĚNY

1. Přijímací zkouška se uskuteční +/- 14 dnů po návratu žáků do škol.

2. Přijímací zkouška proběhne v jednom termínu, a to na SŠ uvedené na 1. pozici přihlášky. Výsledky zkoušky se dozví i SŠ na 2. pozici. Obě školy si nezávisle na sobě rozhodnou o přijetí, či nepřijetí.

3. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí není přípustné.

4. Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů.

5. Zápisový lístek řediteli SŠ nutno odeslat do 5 pracovních dnů.

DODATEK:

Zápisové lístky jedné skupiny žáků 9. A a všech tří žáků 5. B mám připravené (tj. předtištěné) ve své kanceláři. Okamžitě po návratu do školy je daným žákům proti podpisu předám.

S pozdravem a ve zdraví Váš kariérový poradce Mgr. Radek Mihulka.