Domácí příprava od 14.4.-17.4.2020

ČESKÝ JAZYK:pracovní sešit-str.29

PŘÍDAVNÁ JMÉNA=jsou slova,která odpovídají na otázky:

JAKÝ?,KTERÝ?,ČÍ?

Např.rychlá,mladý,pěkné,silná…..

ČÍSLOVKY=vyjadřují počet,odpovídají na otázky:

KOLIK?-pět,tři,mnoho,málo…..

KOLIKÁTÝ?-pátý,první,poslední…..

Učebnice str.83-cv.1,2,3,5 -ústně

/p> str.83-cv.4-písemně

PÍSANKA:strany 20,21

MATEMATIKA:pracovní sešit- str.16- cv.1,3,6,7

str.16-cv.2-přepiš do sešitu

Opakuj si násobky 2,3,4,5,6, 7tam i zpět,

násobení a dělení

Procvičuj si sčítání a odčítání do 100

ČTENÍ :každý den hlasité čtení(min.30 min.)

BÁSNIČKA : ŽÁČCI

První třída kašička,

druhá třída růžička,

třetí třída hodní žáci,

čtvrtá třída darebáci,

pátá třída medvědi,

protože nic nevědí,

šestá třída kanonýři,

nesou vejce na talíři.

DOBROVOLNÉ ÚKOLY:

Český jazyk-vymýšlej slova se

slabikami.HY,CHY,KY,RY DY,TY,NY

ŽI,ŠI,ČI,ŘI,CI,JI,DI,TI,NI

Geometrie-na papír narýsuj tyto úsečky:

IABI = 3cm 5 mm

IEFI = 5cm 2 mm

IOPI= 9cm 9 mm

IXYI= 8cm 3 mm

IMNI= 7cm 5 mm

Diktát- U tety

Teta Klára má domek v Řásné.

Je to vesnice nedaleko Telče.

Pavla tam jezdí s maminkou.

Má ráda tetinu malou Lenku.

Ráda si také hraje s jejich kocourem Bubákem.

5/ˇ7/26/12// , 1/27// 24/7// 29/´1/16//

28/4/7/17/´12// 5/1/23/´12// 13/20//