Domácí práce od 14. 4. do 17. 4.

Zdravím děti i rodiče po Velikonocích. Věřím, že jste je prožili v klidu a v pohodě.

Velice ráda bych se dozvěděla, co jste ve dnech volna dělali, a tak prvním úkolem bude slohová práce na téma Moje Velikonoce, kterou napíšete do sešitu Sloh - obrázek! Ofocenou práci mi pošlete na můj pracovní mail.
Český jazyk Učebnice str. 113 až 115 - pročtěte, naučte se vyjmenovaná slova po Z. Str.115, cv.5 do cv.seš. - pošlete na mail, cv.8 a) napsat a podtrhnout podst.jména.
Prac.seš.modrý - str.62, kdo chce 63.
Prac.seš.žlutý - str.52,53.

Matematika Učebnice str.25,cv.1 - nastudujte. Cv.2, 5 do cv.sešitu. Str.26,cv.10,12 do cv.seš. - prosím poslat. Str.27,cv.19 plus libovolnou slovní úlohu.
Počítáme zpaměti-str.12,cv.47,48.

Anglický jazyk Učebnice-str.50 přečíst, do velkého sešitu na Aj zapište vyprávění o orlovi podle uč.str.50 - zašlete mi i s obrázkem na mail.

Prvouka Učebnice str.60-přečíst, prac.seš.str.50. Vyhledejte na internetu stránky Tonda Obal a pracujte s nimi(už jsme spolu tyto stránky navštívili).

Písanka str.17,18.