Učivo od 14.4.do 19.4.

Český jazyk - písanka zelená - šípek, str. 5/cv.15, str.6/cv16,17, str. 7/cv.20.

Učebnice - český jazyk- str. 115 - Stavba věty jednoduché, cv.1. - ústně, cv.2./ do sešitu.

Matematika - učebnice str. 8/cv. 10,11,12,13 - do sešitu.

Pracovní sešit str.50/cv.1,2,3 - Geometrie.

Anglický jazyk - 9. lekce - My free time - Můj volný čas - podle slovníku přeložit text v učebnici, slovíčka

naleznete v pracovním sešitě na str.66-68.

 Aj -Pracovní sešit str.42/cv.1

Pracovní listy naleznete na ucimesevpyzamu.

Pěkný týden S. Čápová