Učivo 15. 4.

ČJ 16/4

Písanka 25/ptáci

M 17/4

M 17/5, 6 přepiš a vypočítej do M školní

Počítáme zpaměti 14/56

PRV 64

Nezapomínej na čtení každý den!:-)