Učivo 16. 4.

ČJ 17/1, 2

Písanka 25/hádanka, diktát slov: bělásek, oběd, holoubě, pěna, zpěvák, na mapě, pětka

Počítáme zpaměti 15/57

Už počítám do sta (ČT - PÁ) 48

M 18/1, 2, 3