Učivo 17. 4.

ČJ 17/3

Písanka 26 čarami odděl názvy zeleniny a napiš je

Diktát z učebnice 89/3 pozorně napiš, zkontroluj a slovně vyhodnoť s rodiči, jak se ti diktát povedl. Možná právě tento budeme psát později společně ve škole. Teď si to můžeš natrénovat ;-)

Počítáme zpaměti 15/58

Už počítám do sta (ČT - PÁ) 48

M 18/4, 5, 6