Učivo od 14.4. do 17.4.

Dobrý den, milí rodiče a žáci, všechny Vás zdravím po Velikonocích.

Český jazyk

Uč. str. 115, Stavba věty jednoduché

cv.1 ústně, pozorně si přečtěte text a vypracujte  body pod textem

cv.2 vypracujte do cv. sešitu nebo na papír (založte si  do domácího portfólia)

PS Šípek str. 59, napište dle diktátu (zkontrolujte dle textu a pracujte s chybou), podtrhněte slovesa vlnovkou

Sledujte výklad ve Škole v pyžamu:)

Matematika

Početni výkony s přirozenými čísly

Uč.III.  str. 8 / cv. 10, 13 slovní úlohy

           str. 8 /cv. 11, 12 písemné dělení, sčítání a odčítání, nezapomeňte na zkoušky

PS,  geometrie str. 50 / cv. 1 a 3

Angličtina

Uč.(CB) str. 42 My free time, práce s textem, přečti a přelož

PS ( WB) str. 42 / cv. 1,2 procvičuj otázky a odpovědi

Sledujte odkaz ve Škole v pyžamu z minulého týdne - Chit Chat 2

Pracovní listy byly zadány do 17.4. :):)

 

S pozdravem Vaše učitelka Šárka Burešová.