UČIVO NA STŘEDU 15. 4. 2020

MATEMATIKA - http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/miliarda_pisemne_scitani1.htm - máte to i na čtvrtek, do sešitu si napiš, jak se ti dařilo.

PŘÍRODOVĚDA - pracovní list, nemusíš tisknout, stačí jen doplnit slova a napsat si je do sešitu.