UČIVO NA STŘEDU 15. 4. 2020

MATEMATIKA - http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/miliarda_pisemne_scitani1.htm - máte i na čtvrtek.

PŘÍRODOVĚDA - pracovní list, nemusíte tisknout, stačí doplnit chybějící slova a napsat je do sešitu.