Český jazyk 6.B III. díl

1. Z modré učebnice si prosím zopakujte mluvnické významy sloves, a to ze str. 107, 108 (krémové tabulky). 

2. Do velkého školního sešitu (přední část) si nadepište SLOVESA a ze cvičení 1/str. 107 -108 si vypište libovolných 10 sloves a určete u nich právě OSOBU, ČÍSLO, ZPŮSOB, ČAS. Můžete si vše zpracovat např. do podoby tabulky. 

3. Do žluté cvičebnice vypracujte cvičení 5a,6/str. 27, dále 7a/28 + křížovka str. 31.

4. Z čítanky si prosím přečtěte blok textů od str. 161 až po str. 167, a to kapitoly Ve starověkém Římě, včetně komiksu o Ukřižování Ježíše Krista. 

Moji milí šesťáčci, mějte se krásně a ve zdraví, už se těším na naše chytré chvilky humoru. Zdraví Vás Radek Mihulka