PŘÍRODOPIS

NAHOSEMENNÉ ROSTLINY

CYKASY

- podívat se na prezentace

http://zs-smetanova.cz/teachersdocument/59-mgr--marketa-novotna/

- opsat nebo vytisknout zápisy, číst v učebnici str. 92

http://zs-smetanova.cz/material/59-6-a-b--pr---nahosemenne-rostliny.pdf

http://zs-smetanova.cz/material/59-6-a-b--pr---cykasy.pdf