PŘÍRODOPIS

ROZMNOŽOVÁNÍ – MUŽSKÁ POHLAVNÍ SOUSTAVA

http://zs-smetanova.cz/material/59-8-a-b---pr---rozmnozovani---muzska-pohlavni-soustava.pdf

- opsat nebo vytisknout zápis, číst v učebnici str. 62