PŘÍRODOPIS

PODZEMNÍ VODA A PRAMENY

http://zs-smetanova.cz/material/59-9-tr----pr---podzemni-voda-a-prameny.pdf

- opsat nebo vytisknout zápis – DOPLNIT VYNECHANÁ SLOVA, číst v učebnici str. 65