FYZIKA

Tentokrát si zkusíte vypracovat v elektronické podobě referát na téma, které vás ve fyzice zaujalo nebo zajímá – např. ze života některého fyzika (Newton, Einstein, Faraday, Tesla , Edison apod. ),nebo na téma fyzikální veličiny, nebo můžete zavítat do světa optiky, elektřiny , magnetismu, akustiky, astrofyziky…..

Doporučila bych tak 1 stránku textu i s obrázky. Na konci zkuste zformulovat 3-4 otázky, tak, aby odpovědi byly k nalezení ve zpracovaném referátu.

Na vypracované referáty se těším na adrese: dockalova@zs-smetanova.cz