Informace o učivu 17.4.

Dobrý den!

Dnes si v Čj opět procvičíte vyjmenovaná slova VYDRA-VÝR-VYŽLE, ale tentokrát v PS-koník str.48/1, 3      (i obdélník "Zapamatujte si").

si připomeňte z geometrie pojem: bod, přímka, úsečka (prohlédněte si sešity a můžete načrtávat i rýsovat libovolné body, alespoň 3 přímky, které si pojmenujete a 3 úsečky různých délek).

Pro dobrovolníky uč.str.11/1,2- s pomocí proužku papíru, pravítka, kružítka.

 

Aj si napište do slovníčku nová slovíčka:

(a) penguin  -   tučňák

(a) parrot  -  papoušek

(an) eagle  -  orel

(an) ostrich  -   pštros

North America  -  Severní Amerika

South America  -  Jižní Amerika

 (the) Antarctic  -  Antarktida

Africa  -  Afrika

(the) Czech Republic  -  Česká republika

 

     Kdo má globus nebo atlas, pokuste se s rodiči jednotlivé světadíly najít. V Evropě - Českou republiku.

V uč. na str. 50 jsou čtyři obrázky, zkuste  je pojmenovat i se světadíly (kontinenty).

(Věty zatím nečíst, obsahují další slovíčka, která ještě neznáme!)

 

Přeji hezký víkend!

Kosařová

Fotogalerie